หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 30 งาน

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

-จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ
-ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เก
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Programmer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- เขียนโปรแกรม
- ทดสอบโปรแกรม
- ดูแลระบบภายในบริษัท
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Traditional Trade Executive Officer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพั วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Architect (สถาปนิก)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างตามโครงการที่บริษัท มอบหมาย
2. จัดทำ Shop dra
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good
2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา
3.จัดทำ HACCP & GMP,
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Planning

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- งานด้านวางแผนการผลิต วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,MDB
3.ซ่อมบำรุงระบบเครื
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน พร้อมจัดทำเอกสารปร
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

-ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-เขียนแบบและอ่านแบบ layout งานก่อสร้าง
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Channel & Business Development Sup (TT , MT)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
2.วิเคราะห์และด
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตถึงผลิตภัณฑ์
2.จัดทำระบบคุณภาพที่โรงงานได้รับการรับรองอย่างมีปร
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Merchandise & PC

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ออกบูธ จัดชิมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
2.ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์
3.พัฒนา
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Internal Audit Officer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความ
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. QS Supervisor (Doc.Support)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้า/Sale/Order/Mkt.ร้องขอมา
2.ตอบ Questionnaire ลูกค้า
3.ทำ Product Spec, CO
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.สืบค้นหาข้อมูลกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
2.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.สื่อสารข้อมูลก
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานในโรงงาน
2.แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานในโรงงาน
3.สามารถติดตั้งระบบอ
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Belowe the line MKT Executive Officer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิ์ภาพสูงสุด และเข้ วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Modern Trade Executive Officer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade
2.จัดทำแผนงาน
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.รายงานอัตรากำลังคน
2.งานสรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์งาน
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. R&D Supervisor

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.วิจัยและพัฒนาอาหาร Frozen จำพวกติ๋มซำ
2.วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบใน Lab และ Pilot Plant
3.ติดต่อ Sup
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกบัญชีการตัังหนี้
2.ทำจ่ายชำระหนี้
3.บันทึกตั้งหนี้ด้านขาย
4.ทำรับชำระหนี้
5.รายงานประกอบ
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Marketing Business Development

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และค
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.Set Price ตามนโยบาย
2.ตรวจราคาขาย-โปรโมชั่น
3.สามารถแยก Cost ได้
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. QC Officer (ประจำราชบุรี)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์
2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต
3. ปฏิบัติงานต
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 9
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ราชบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.คีย์ ข้อมูล คำสั่งซื้อเข้าระบบ
2.คำนวณตู้คอนเทนเนอร์
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจั
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Network Engineer

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
2.แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น
3.ดูแลระบบเครือข่ายใ
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Cost&Price

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.สร้าง Bom เพราะมีการซื้อวัตถุดิบมาแพ็คเป็น FG
2.ทำราคาต้น+กำไร= ราคาขาย
3.ปรับราคาขายตามราคาตลาด
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Product Sup

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.วิเคราะห์ยอดขาย ขึ้น-ลง แจ้งฝ่ายขาย
2.ดูสินค้า Turnover
3.Forecast ยอดผลิต
4.วางเทมเพลทในการแก้
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมเครื่องจักร
2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อชำรุด
วันที่ 29 มิ.ย. 2558
อัตรา 9
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี